خرید فروش رهن و اجاره املاک و مستقلات- یزد خ مدنی نبش سیدالشهدا’ -6214514-09131548514-09391548514


مشاوراملاک عشقی  ارائه دهنده کدرهگیری.تسهیلات ۴۰درصدتخفیف تعرفه اتحادیه به فرهنگیان وبازنشستگان لشکری کشوری  دارای برچسب واحدصنفی مجاز
  فروش خانه –


       ش(۱)   مشاور املاك عشقي - 09131548514 و 6214514                        ۶۲۰۵۱۱۲نمابر

مشاور املاك عشقي - 09131548514 و 6214514   ) - مشاور املاك عشقي - 09131548514 و 6214514   ) نمابر۶۲۰۵۱۱۲

املاك عشقي داراي برچسب واحد صنفي مجازوثبت قولنا مه هاي كامپيوتري وكدرهگيري به فرهنگيان40درصد تعرفه اتحاديه تخفيف داده ميشود.  12- مشاور املاك عشقي - 09131548514 و 6214514   (۱۱۰ش)

فروش خانه    مشاور املاك عشقي - 09131548514 و 6214514 (۱۱۱ ش )         ۶۲۰۵۱۱۲نمابر

فروش خانه ۲واحده خ سیدالشهدا.بن  بست پنجم ۱۱۴مترزیربنا۲واحد۲۰۳متر۴خوابه ۱۷مترپارکینگ۹سال ساخت

سقف تیرچه نماآجرمشاع وکالتی قیمت۱۵۰میلیون تومان   - املاك عشقي 6214514 (ش۱۱۲ )     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴               نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه۲واحده
) 
 - املاك عشقي 6214514 ()          ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴         نمابر۶۲۰۵۱۱۲   

فروش خانه  املاك عشقي         09131548514 و 6214514 ()               نمابر۶۲۰۵۱۱۲
فروش خانه ۲طبقه  املاك عشقي         09131548514 و 6214514 ()              فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه –

                                                         املاك عشقي         09131548514 و 6214514 ()               ۶۲۰۵۱۱۲نمابر

فروش خانه –املاك عشقي         09131548514 و 6214514 ()                نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه –    املاك عشقي         09131548514 و 6214514 ()           فاکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه –


                                                                                                                                          


  مشاور املاك عشقي   () ارائه دهنده کد رهگیری
يزد - بلوار شهيد مدني ( خيابان سيد گلسرخ ) نبش خيابان سيد الشهداء
09131548514 و 6214514        نمابر۶۲۰۵۱۱۲           ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

فروش خانه

 مشاور املاك عشقي 09131548514 ()

فروش خانه    

 مشاور املاك عشقي 6214514 ()

فروش خانه

   مشاور املاك عشقي 6214514 ()

فروش خانه  مشاور املاك عشقي   09131548514 ()

فروش خانه  مشاور املاك عشقي 6214514 ()

فروش خانه

 (((((5))))) مشاور املاك عشقي   6214514 ()

خانه فروشي(((((6))))) مشاور املاك عشقي   6214514 ()

خانه فروشي(((((7))))) مشاور املاك عشقي   6214514 ()

خانه فروشي  دوواحده
بلوار صابریزدی – ک.طالقانی شمالی ۶دانگی باپرئانه ساخت ۱۸۸متری۱۰۶مترهمکف۱۱۰مترزیرزمین ۵۸میلیون تومان و توافقي  
      ش(۲۶)( ملك 1 ) مشاور املاك عشقي   6214514 ()

خانه فروشي
خيابان سيد گلسرخ – خيابان استاد چيتي
مساحت 185 متر- سند 6 دانگ – 2 نبش 
توافقي   ش(۲۷)( ملك 2 ) مشاور املاك عشقي   6214514 ()

خانه فروشي

 

۰مشاوراملاک     عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     نمابر۶۲۰۵۱۱۲

خانه فروشی                                                                                       موقوفه


املاک عشقی      دارای  برچسب  واحد صنفی مجاز   ۶۲۱۴۵۱۴    ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴   فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

.


املاک عشقی  ارائه دهنده کدرهگیری        ۶۲۱۴۵۱۴    ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه ۲واحده

 

 

 

    

مشاوراملاک عشقی         ۶۲۱۴۵۱۴+     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴+     ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

باوارآیت اله شهیدمدنی.نبش خیابان سیدالسهدا.ارائه دهنده کدرهگیری.دارای برچسب واحدصنفی مجاز  ۴۰درصدتخفیف به کلیه فرهنگیان. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 مشاوراملاک عشقی

.فروش دوواحدمسکونی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۱۴۵۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاوراملاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴

فروش خانه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴

فروش خانه        

ه۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

      

مشاوراملاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴

فروش خانه

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاوراملاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴                ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه دوواحده

 

۹۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.فروش دوواحد مسکونی ونیمه مسکونی

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی      ۶۲۱۴۵۱۴           ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴

فروش دوواحدمسکونی

همکف مسکونی جنوبی.زیرزمین نیمه ساز

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک    عشقی     ۶۲۱۴۵۱۴        ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴        نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه مسکونی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴       فاکس۶۲۰۵۱۱۲    ارائه دهنذه کدرهگیری

فروش خانه

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی              ۶۲۱۴۵۱۴تلفکس      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه       شمالی

خیابان کاشانی کوچه دکترمسعود.کوچه جنب هنرستان نعیم آباد          ۲۴۰میلیون

۳۱۰متری۱۸۰ مترهمکف+۶۰مترزیرزمین ۱۳۰مترحیاط   ۲خوابه  ۱۵سال ساخت بازسازی شده            ش(۴۷)

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاوراملاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴تلفن            ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴           نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴ تلفن        ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴         نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک  عشقی        ۶۲۱۴۵۱۴   ت      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴        نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک  عشقی ۶۲۱۴۵۱۴   ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴                   فاکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مشاوراملاک عشقی ۶۲۱۴۵۱۴ +۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴فکس۶۲۰۵۱۱۲+۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

خانه۳طبقه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴  ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴    نمابر۶۲۰۵۱۱۲           ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه

     

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.املاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴   نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه............................................................................................................................................................

 

 املاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴              ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴          ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴       نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه 

۳۴)

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴  نمابر۶۲۰۵۱۱۲      ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴    ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴ نمابر  ۶۲۰۵۱۱۲        ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴   ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴  ارائه دهنده  کدرهگیری   نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه  ۲واحده

 ۰..........................................................................................................................................

مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴  ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴    نمابر۶۲۰۵۱۱۲    ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه

..........................................................................................................................................

مشاوراملاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴   نمابر۶۲۰۵۱۱۲         ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی     ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     نمابر۶۲۰۵۱۱۲      ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی ارائه دهنده کدرهگیری  ۴۰درصدتخفیف به بازنشستگان ۶۲۱۴۵۱۴+۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه مسکونی تجاری دوباب مغازه تجاری خ.کاشانی ک.درمانگاه بهمن.مساحت۷۰۵متر

دوعدسند۶دانگ  حدود ۸۰۰میلیون تومان     معاوضه باخانه ای۳۰۰متری بلوارجمهوری   ش۲۳۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴    نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه دوطبقه

.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴  تلفکس۶۲۰۵۱۱۲     ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش خانه دوواحده

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاور املاک عشقی ۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     تلفکس ۶۲۰۵۱۱۲   ۰۹۳۹۱۵۴۸۵۱۴

فروش

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

.مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴      تلفکس ۶۲۰۵۱۱۲

 

املاک عشقی ارائه دهنده کدرهگیری    ۶۲۱۵۴۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴ تلفکس۶۲۰۵۱۱۲

..........................................................................................................................................

فروش خانه مسکونی                    

خ.مدنی خ.استادچیتی شمالی جنوبی عرصه۲۳۴مترهمکف۱۴۳مترپارکینگ۱۷مترقیمت۱۸۰میلیون تومان

..........................................................................................................................................

 

مشاور املاک عشقی۶۲۱۴۵۱۴    ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴    تلفکس ۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه خ.سیدالشهدا.ک.زکیزاده۶دانگ۲۸۰مترعرصه۱۴۶مترهمکف۱۰مترزیرزمین قیمت۱۰۰میلیون تومان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴   ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴    تلفکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی      ۶۲۱۴۵۱۴        ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴               نمابر۶۲۰۵۱۱۲

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاور املاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴        ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴        نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

     

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی ارائه دهنده کدرهگیری  ۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴      نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک   عشقی     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴         ۶۲۱۴۵۱۴          فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش یامعاوضه

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی۶۲۱۴۵۱۴          ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴   فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه زیر۴۰میلیون یامعاوضه باخانه ای حدود۱۵میلیون سرداده می شود۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     فکس۶۲۰۵۱۱۲  ارائه دهنده کد رهگیری

فروش خانه  یامعاوضه باخانه قدیمی  حدود۱۵میلیون سرگرفته شود

مساحت ۸۴مترهمکف۷۵متر۲متردیوارشده۸۴مترزیرزمین مسکونی۱۵مترپارکینگ۳۵میلیون تومان

سندسلسله مراتب قولنامه وکالت محضری   ش۲۴۵  

بلوار استقلال.ک.جلوورزشکاه سالاری   خ.شمالی طول کرمان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املاک عشقی  ۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۶۱۵۴۸۵۱۴    فکس۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه دوواحده

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مشاوراملاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴            فکس   ۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------

املاک عشقی    ۶۲۱۴۵۱۴       ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴         فکس   ۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه دو واحده               یامعاوضه    باخانه ای کوچکتر

بلوارنواب ک.حضرت امیر داخل بن بست. ۶دانگ هرواحدورودی مجزاهمکف پارکینگ داخل حیاط

مساحت۱۳۸مترهمکف۹۰مترزیرزمینمسکونی۹۵مترکالیه امتیازات مستقل قیمت حدود۷۰میلیون ش۲۴۸

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

املاک عشقی      ۶۲۱۴۵۱۴         ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴                   نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه  یامعاوضه باخانه ای ۱۵میلیون سرداده میشود

خ.مدنی خ.استادچیتی.ک.کوثر سند۶دانگ قسمتی ازآن قابل تجاری شدن میباشد

مساحت۲۰۲متر۱۳۸مترهمکف ۱۲.۵ط بالا۷۳مترزیرزمین مسکونی۲۶مترزیرزمین انباری ۲۸.۵۰مترپارکینگ

امتیازات کامل   ۳خط تلفن     قیمت حدود۷۰میلیون    ش۲۴۹    

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مشاوراملاک عشقی   ۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴       نمابر۶۲۰۵۱۱۲

فروش خانه .معاوضه بازمینی حدود۵۰میلیون.معاوضه باخانه ای حدود۲۰میلیون سرداده میشود

بلوارصابریزدی .ک.طالقانی

مساحت۲۵۵منر۶دانگ.۲خوابه.شمالی.۱۷۱مترهمکف کامل حدود۶۰میلیون تومان ش(۲۵۰)

........................................................................................................................................

 مشاوراملاک عشقی۶۲۱۴۵۱۴      ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴   نمابر۶۲۰۵۱۱۲       ۰۹۱۳۵۲۷۸۵۱۴

خانه فروشی

..........................................................................................................................................................

مشاوراملاک عشقی ارائه دهنده کدرهگیری ۶۲۱۴۵۱۴    ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴       ۶۲۰۵۱۱۲نمابر 

فروش خانه .........................................................................................................................................................................................................

مشاوراملاک عشقی دارای برچسب  واحدصنفی مجاز۶۲۱۴۵۱۴     ۰۹۱۳۱۵۴۸۵۱۴     ۶۲۰۵۱۱۲نمابر

فروش خانه

 

......................................................................................................................................................................................................

مشاوراملاک عشقی

 

برای اطلاع بیشتراملاک باتلفن های ذکرشده تماس بگیرید.

 

نوشته شده توسط محمود عشقی در ساعت  | لینک  |